De worm bestuur je met je pijltjes-toetsen.
Pauze: spatiebalk, speed: snelheid, walls: muren