Probeer de muis door het doolhof zo snel mogelijk naar huis te brengen. Elke keer als je met je muis ergens klikt komt er een blokje kaas te liggen. De muis wil de kaas opeten. Op die manier moet je de muis naar huis brengen.
Met game level kun je het spel van eenvoudig tot moeilijk instellen.
Met Sense Power kun je instellen hoe gevoelig de neus van de muis is.
Met New Game kun je een nieuw spel starten.