Klik ergens in het veld om verder te gaan.
Klik in het tweede scherm op PLAY.
Gebruik je pijltjes-toetsen voor de besturing.