Houd je muisknop ingedrukt en richt de bal in de juiste richting.
Hoe groter de rode balk, des te harder gaat de bal.
Als je de muisknop loslaat wordt de bal gespeeld.
Klik op de bal om te beginnen.